BACHELOR DESIGN

BACHELOR DESIGN

IDEFAGSKOLEN | RAVENSBOURNE | BACHELOR

Idefagskolen har inngått en samarbeidsavtale med Ravens­bourne. (tidl. Ravens­bourne Col­lege of Design and Com­mu­ni­ca­tion) som i dag er en spe­sialis­ert design­høyskole. Etter ett eller to år på Idefagskolen har studentene en unik mulighet til å ta ett tilleggsår ved Ravensbourne og få en internasjonal Bachelorgrad. Mer info kommer.
Se også omtale om Ravensbourne på Designstudier.no.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>